95% din energia furnizată de Inversolar Energy, în 2014, a provenit din surse regenerabile

Inversolar Energy este una dintre cele mai importante companii care operează pe piața energiei regenerabile din România. În anul 2014 un procent de peste 95% din energia furnizată de Inversolar Energy a provenit din surse regenerabile. Cea mai mare parte din energia furnizată de companie a aparținut sectorului energiei fotovoltaice, 91,54%, o confirmare a faptului că România reprezintă în continuare o piață promițătoare pentru energia solară. Din cele 95,12 procente, energie regenerabilă furnizată de Inversolar Energy în 2014, 2,69 % reprezintă energia din surse hidro, 0,83% energia eoliană și 0.05 %biomasă. În privința surselor primare convenționale de energie electrică utilizate de Inversolar Energy în 2014, cea mai mare pondere a avut-o cărbunele ,urmat de sectorul nuclear. Gazele naturale au atins procente sub 1 la sută. Iată situația defalcat, realizată în procente comparativ cu producția de energie electrică la nivelul întregii țări.

Sursa primară de energie electrică INVERSOLAR ENERGY Producție energie electrică ROMÂNIA
  % %
Cărbune 2.24 26.06
Nuclear 1.55 18.00
Gaze naturale 0.99 11.49
Păcură 0.01 0.06
Alte surse convenționale* 0.10 1.22
TOTAL SRE din care: 95.12 43.17
Hidro 2.69 31.32
Eolian 0.83 9.64
Biomasă 0.05 0.64
Solar 91.54 1.55
Alte regenerabile 0.00 0.03
TOTAL energie electrică vândută % 100.00 100.00

În 2015 Inversolar Energy își continuă strategia de susținere a proiectelor de producere și furnizare a energiei regenerabile pentru un mediu mai curat și mai sănătos. Experiența companiei precum și parteneriatele de succes sunt premizele unei activități susținute pentru promovarea conceputului de energie sigură, ecologică și eficientă.