Despre piața de energie electrică din România

Începând cu anii 1998-1999 România a creat cadrul legislativ care a permis procesul de liberalizare a pieței de energie electrică. Din septembrie 2000, piața angro de energie electrică din România este administrată de Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică – OPCOM.

Tranzacțiile desfășurate pe platformele OPCOM sunt raportate către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), autoritatea  responsabilă cu monitorizarea sectorului energiei in Romania.

În funcție de nevoile fiecărei companii si  apetitul fiecărei companii pentru expunerea la risc, ponderea tranzacționării energiei electrice pe diverse piețe de energie variaza. Tranzacționarea se face preponderent pe PCCB-LE și PZU, pietele pe care se realizeaza majoritatea volumelor tranzactionate. Participarea la aceste piețe este voluntară și este permisă societăților deținătoare de licență ANRE care au încheiat cu OPCOM, convenții de participare la diverse piețe.

Spre exemplu, cei care sunt deschiși la un procent de risc mai mare, achiziționează energie electrică preponderent pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU). Aici se realizează tranzacții orare ferme, cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacționare .Pe PZU se încheie în fiecare zi de tranzacționare, procese de vânzare-cumpărare de energie electrică pentru fiecare interval de tranzacționare al zilei de livrare pe baza ofertelor transmise de participanți. Acestea pot fi încărcate în sistemul de tranzacționare. Ofertele sunt definite de minim o pereche cantitate-preț, cantitatea este exprimată în MWh cu o zecimală, iar prețul este exprimat în lei cu două zecimale. După depunerea ofertei, sistemul informatic validează sau invalidează ofertele transmise de participanți.

Pe baza confirmărilor tranzacțiilor corespunzătoare unei zile de livrare, OPCOM stabilește Notificările Fizice corespunzătoare tranzacțiilor pe PZU, pe care le pune la dispoziția operatorului de transport și sistem (OTS) și Părților Responsabile cu Echilibrarea (PRE) în care sunt înregistrați Participanții la PZU.

OPCOM a introdus începând cu 1 ianuarie 2015 un nou mecanism de tranzacționare, respectiv încheierea  de contracte bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă, (PCCB-LE)

Procedura de tranzacționare pe această piață începe cu publicarea de către OPCCB-LE a anunțului de organizare a sesiunii de licitație. Participanții trimit ofertele inițiatoare sau co-inițiatoare urmând să primească oferta de răspuns in funcție de atractivitatea ofertei transmise.  Participantul poate transmite mai apoi modificările de preț pentru ofertele inițiatoare/co-inițiatoare publicate. De asemenea se pot transmite oferte de raspuns actualizate , pana la ora limita stabilita de regulile pietei.

Oferta modificată va primi număr de înregistrare și marca de timp. În urma verificării de către Comisia de licitație în cazul în care acesta este validată va fi supusă procesului de licitare cu noua marcă de timp, iar în caz contrar, va fi publicata pe site-ul OPCOM, la capitolul Oferte neconforme după sesiunea de licitație, precizându-se motivul invalidării.

La sfârșitul lunii aprilie 2015 la Piața pentru Ziua Următoare erau înregistrați 276 participanți în timp ce  Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de energie electrică-modalitatea de tranzacționare PCCB-LE a înregistrat 292 de participanți.

PCCB-LE garantează părților contractante siguranță și stabilitate a preturilor pe termene medii și lungi, în condiții de contracte standard.

PZU permite participanților alinierea permanentă la condițiile de piață si satisfacerea nevoilor orare de cantități de cumpărat/vândut.

Piața de energie din România OPCOM este în continuă dezvoltare, în condițiile în care toată cantitatea de energie  trebuie tranzacționată transparent și centralizat, conform prevederilor Legii 123/2012. Conform rapoartelor pe anul 2014, cantitățile contractate pentru livrare pe piețele de energie electrică administrate de OPCOM au totalizat o cantitate de energie electrică de peste 58 TWh.