Distribuitorii de energie electrică

Procesul de distribuție a energiei electrice reprezintă dirijarea acesteia către fiecare consumator în parte, pornind de la stații electrice prin rețele de distribuție de înaltă, medie si joasă tensiune, cu tensiune până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către consumatori, fără a include și procesul de furnizare.

În România sunt 8 mari operatori de distribuție a energiei electrice, în funcție de zonele țării (Banat, Dobrogea, Muntenia Sud, Muntenia Nord, Moldova, Oltenia, Transilvania Sud, Transilvania Nord). Sunt societăți, titulare ale unei licențe de distribuție, care preiau energia de la societatea de transport, Transelectrica, sau de la producătorii racordați la rețeaua de distribuție și o distribuie până la consumatorul final. Cei opt distribuitori de energie din România sunt: Enel Distribuție Muntenia Sud, Enel Distribuție Dobrogea, Enel Distribuție Banat, CEZ Distribuție Oltenia, E.ON Distribuție Moldova, Electrica Distribuție Muntenia Nord, Electrica Distribuție Transilvania Nord și Electrica Distribuție Transilvania Sud.

Operatorii de distribuție gestionează, operează, întrețin și dezvoltă rețeaua electrică de distribuție în zonele geografice în care își desfășoară activitatea, are rol de operator de măsurare si furnizor de energie reactivă, colateral activității de reglaj de tensiune în rețeaua de distribuție. Dezvoltarea rețelei electrice de distribuție este o secțiune distinctă în licența de distribuție, operatorul este obligat sa realizeze lucrări de planificare și dezvoltare a rețelelor, în condiții de eficiență tehnico-economică.
Totodată noile completări aduse structurii legislative, includ obligația distribuitorilor de a contribui la dezvoltarea și finanțarea rețelei pentru electrificarea unor localități, respectiv extinderea acesteia în zona lor de activitate.

Prestarea serviciului de distribuție se face la prețuri reglementate prin lege obținute in baza unei Metodologii de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Tarifele de distribuție sunt de tip monom (lei/MWh), fiind diferențiate pe trei niveluri de tensiune: înaltă tensiune, medie tensiune, joasă tensiune. Tarifele de distribuție sunt aprobate de reglementator pentru fiecare operator de distribuție. Costurile nu au legătură cu distanța pe care se realizează distribuția, prețul serviciului aferent pentru un loc de consum rezultă prin însumarea tarifelor până la nivelul tensiunii de utilizare.

În conformitate cu prevederile acestei Metodologii, veniturile reglementate anuale aferente serviciului de distribuție sunt prognozate pentru întreaga perioadă de reglementare, pe baza costurilor cu prestarea serviciului, precum și pe baza programelor de investiții anuale acceptate de ANRE.

În calitate de operator de măsurare, realizează măsurarea energie electrice în baza Codului de măsurare a energiei atât în tranzacțiile angro cât și cele cu amănuntul. Codul prevede cadrul general de realizare a serviciilor energetice care includ accesul multi-utilizator direct la echipamentul de măsurare (pentru accesarea datelor de decontare), servicii de agregare atât pentru producători cât și pentru consumatori. Este stimulată orientarea spre servicii de eficiență energetică prin oferirea unui suport al pieței de servicii tehnologice cu înglobarea cerințelor contorizării inteligente.

Furnizarea de reactiv se realizează corelat cu activitatea de reglaj a tensiunii în rețeaua de distribuție și asigurarea funcționării eficiente și stabile a acesteia. Facturarea energiei reactive se face la prețuri reglementate de lege, cu valori specifice pe fiecare zonă de distribuție.

Activitatea distribuitorilor de energie este foarte bine reglementată. Ele pot fi consultate pe site-ul ANRE la adresa http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/metodologii-tarife/di....