city at night

MODUL ÎN CARE INFORMAȚIA ESTE COORDONATĂ ȘI UTILIZATĂ INFLUENȚEAZĂ SUCCESUL

Contactează-ne acum

Distribuitorii de energie electrică

Procesul de distribuție a energiei electrice reprezintă dirijarea acesteia către fiecare consumator în parte, pornind de la stații electrice prin rețele de distribuție de înaltă, medie si joasă tensiune, cu tensiune până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către consumatori, fără a include și procesul de furnizare.

Rolul furnizorului pe piața de energie electrică

Furnizorul de energie electrică reprezintă persoana juridică, titulară a unei licențe de furnizare, care comercializează energie electrică, fără a desfășura activități de transport și distribuție a energiei electrice. Rolul său este foarte important pe o piață funcțională și constă în armonizarea pe principii comerciale a relației dintre producători, transportator, distribuitori și consumatorii finali de energie.

Schimarea furnizorului de energie electrică, Servicii mai bune, Prețuri avantajoase.

Schimbarea furnizorului de energie electrică este reglementată prin ordinul ANRE 105/2014 fiind un proces simplu, gratuit care nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică, modificarea instalațiilor de alimentare sau schimbarea contorului electric. Legislaţia românească prevede că fiecare client are dreptul să decidă prin opţiune liber exprimată, încetarea raportului contractual cu furnizorul actual şi încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un alt furnizor.

Liberalizarea pieţei de energie, provocarea U.E. pentru România

Liberalizarea pieţei de energie a devenit obligatorie în România, odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Liberalizarea preturilor energiei din țara noastră a fost un proces dificil. Liderii Uniunii au impus Guvernului un calendar al liberalizării prețurilor cu menţiunea că nerespectarea acestuia, obligă ţara noastră la plata unor penalităţi subsţantiale.