city at night

ACTIVITATEA INVERSOLAR ENERGY ESTE ATESTATĂ ANRE ȘI RESPECTĂ LEGISLAȚIA DIN DOMENIU.

Contactează-ne acum

Eficiență. Transparență. Echilibru.

Instituțiile cele mai importante cu care Inversolar Energy colaborează în desfășurărea activității sunt ANRE, Transelectrica și OPCOM.

ANRE  - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei  - are ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional. Aceste reglementări sunt necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.
www.anre.ro

Conform prevederilor legislației primare și secundare în vigoare, Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale “OPCOM” S.A. îndeplineşte rolul de administrator al pieţei de energie electrică. Aceasta furnizează un cadru organizat, viabil şi eficient pentru desfăşurarea tranzacţiilor comerciale în cadrul pieţei angro de energie electrică și desfasoară activitaţi de administrare a pieţelor centralizate în sectorul gazelor naturale, în conditii de consecvenţă, corectitudine, obiectivitate, independenţă, echidistanţă, transparenţă şi nediscriminare.
www.opcom.ro

Transelectrica este operatorul de transport și de sistem din România, cu un rol-cheie pe piața de energie electrică autohtonă. Administrează și operează sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între tările Europei Centrale și de Răsărit, ca membru al ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie Electrică). Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței și asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național (SEN). De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.
www.transelectrica.ro